Loading

Årgångs Champagne

Helhets bedömning av årgångar från Champagne.

*****         En perfekt årgång

****          En strålande årgång

***           En bra stabil årgång

**            En tveksam årgång

*              Undvik detta år


1900    ****
1904    ****
1906    ****
1907    **
1911    *****
1914    *****
1915    ****
1919    ****
1921    *****
1923    ***
1926    ****
1928    *****   ( Krug och Pol Roger anses vara de bästa Champagner som nånsin framställts)
1929    ****
1932    ***
1933    ***
1934    ****
1937    ****
1938    ****
1941    ***
1942    **
1943    ****
1944    **
1945    ****
1947    *****
1948    ***
1949    *****
1951    **
1952    ***
1953    ****
1954    ***
1955    *****
1958    ***

1959     *****
1961     *****
1962     ****

1964     *****

1965     ej bedömd

1967    *

1968    ej bedömd

1969    ****

1970    **

1971    ****

1972    ej bedömd

1973    ****

1974    *

1975    ****

1976    *****

1977    *

1978    ***

1979    *****

1980    **

1981    ***

1982    ****

1983    ***

1984    ej bedömd

1985    ****

1986    ***

1987    **

1988    *****

1989    ****

1990    *****

1991    **  

1992    ***

1993    ***

1994    **

1995    ****

1996    *****

1997    ***

1998    ***

1999    ****

2000    ****

2001    *

2002    *****

2003    ***

2004    ***

2005    ***

2006    ****

2007    ***

2008    *****

2009    **

2010    **
2011    **

                                                                                                 

Den totala försäljningen av Champagne i världen

(antal buteljer/år)

 

1850    7 miljoner

 1900    32 miljoner

 1960    50 miljoner

  1980    176 miljoner

  2000    253 miljoner

 2007    338 miljoner

    2012    308,8 miljoner